Pracując w nurcie TSR i coachingowo nie ograniczam się tylko do jednej metody pracy z klientami. Uważam, że każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, więc pracuję w ramach 2 nurtów terapeutycznych i coachingowym, co pozwala mi na skuteczny wybór narzędzi oraz pełną integrację umysłu z emocjami i z całym ciałem, który te emocje w sobie nosi. W mojej ocenie żadna wieloletnia terapia, która jest jedynie „przegadana” nie odnosi tak dobrych rezultatów, jak przy zastosowaniu różnych technik pracy z „całym człowiekiem” a nie tylko z jego umysłem.

Podczas spotkań ze mną, możemy przepracować, między innymi:

 • problemy i objawy związane z nadmiernym, chronicznym stresem, który utrzymując się zbyt długo może prowadzić do zaburzeń psychicznych,
 • obniżony nastrój i symptomy kryzysu psychicznego,
 • objawy psychosomatyczne z obszaru zaburzeń lękowych, 
 • ogólne zmęczenie fizyczne i psychiczne, wynikające z permanentnego bólu w ciele, który jest konsekwencją długofalowego stresu,
 • dylematy, obawy, lęki i sytuacje “bez wyjścia”,
 • stres i lęk w ciele, objawy psychosomatyczne, wywołujące różne reakcje i bóle w różnych częściach ciała,
 • napady złości, czyli tzw. uprowadzenia emocjonalne,
 • wrogość wobec innych,
 • zniekształcenie poznawcze z wykształceniem nowych wzorców myślenia, np. ciągłe postrzeganie wrogości ze strony innych ludzi,
 • zamartwianie się, czarnowidztwo,
 • destrukcyjne przekonania, blokady, fiksacje,
 • nawyki, których chcemy się pozbyć, jak również te, które chcemy wypracować,
 • brak pewności siebie i niską samoocenę,
 • powracające poczucie wstydu,
 • ciągłą potrzebę kontroli nad sobą i swoim życiem,
 • trudności w budowaniu relacji z innymi ludźmi,
 • trudności w związku, w tym te wynikające z niskiej samooceny, braku zaufania i niezdrowej zazdrości,
 • nagły życiowy kryzys,
 • hejt ze strony innych ludzi,
 • poczucie braku wysłuchania i zrozumienia.

Praca ze mną nie opiera się jedynie na rozwiązywaniu problemów, ale także na wyznaczaniu krótko- i długoterminowych celów, na których ci zależy.

Jeśli masz swoje cele, których z jakiś względów nie potrafisz zrealizować, napisz do mnie. Podczas procesu wyznaczymy drogę, do ich realnego osiągnięcia. O tym, którą metodą będziemy pracować, zdecydujemy razem.

Scroll to Top