Czy wiesz, że to zniekształcenia poznawcze nie pozwalają nam uporać się z nadmiernym stresem, lękiem i tym, co przeżywamy w środku?

Wszyscy wiemy, że stres wpływa negatywnie na nasze emocje i odczucia w ciele, ale nie wszyscy pamiętamy o tym, że stres czy sytuacje stresowe znacząco wpływają na nasze myślenie. I to niestety w sposób taki, który je zniekształca i np. wyolbrzymia te negatywne aspekty, odcinając nas od realnej i rzeczywistej sytuacji, w której faktycznie się znajdujemy. Często też te uporczywe myśli wynikają raczej z naszego nastawienia do sytuacji i do siebie samych a nie są wcale odzwierciedleniem samego wydarzenia. To rodzi całą masę nieporozumień i konfliktów, zarówno w relacjach prywatnych, zawodowych, jak i w relacji z samym/ą sobą.

Właśnie z tego powodu warto być świadomym, że praktycznie każde zdarzenie może być widziane z wielu różnych perspektyw i można je wytłumaczyć sobie na wiele różnych sposobów. Te perspektywy mają znaczący wpływ na nasze stany emocjonalne i właśnie takiego patrzenia uczę swoich klientów podczas Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i coachingu.

Pamiętaj, że w obliczu bardzo trudnej sytuacji często w naszym myśleniu pojawiają się błędy logiczne, a więc zniekształcenia poznawcze, które niestety nie zbliżają nas do korzystnych dla nas rozwiązań.

Zniekształcenia poznawacze, to np.:

1. uogólnianie – wiąże się z nadużywaniem słów „zawsze”, „nigdy”,„wszystko”, np. „Bo ty nigdy tego nie robisz”, „Bo ty zawsze się tak zachowujesz”, „Nigdy nic mi się nie udaje”, „Wszystko jest do du*y”, „Już zawsze będzie źle”.

Te trzy słowa są często nadużywane podczas kłótni z partnerem, co zamyka zdrową i racjonalną dyskusję. Osoba czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo z całą pewnością są sytuacje, w których występują wyjątki od reguły.

2. wyolbrzymianie oraz minimalizowanie – gdy jedne rzeczy wyolbrzymiamy, minimalizując przy tym inne ważne elementy danej sytuacji. Znów może być to sytuacja, gdy bardzo niesprawiedliwie traktujemy kogoś lub siebie samych, odejmując temu komuś lub sobie „zasług”, starań czy sprawczości. Minimalizowanie da się zauważyć́ po nadużywaniu, np. zwrotu „tak, ale” w odpowiedzi na pozytywne zdanie, chociażby w reakcji na komplement.

„Pięknie wyglądasz w tej bluzce”.

„Tak, ale to stara bluzka i widać, że podniszczona”.

To oczywiście bardzo prosty przykład, ale takie podejście przejawia się niestety często w przypadku braku poczucia własnej wartości i pewności siebie, co jeszcze bardziej je podkopuje. Ten nawyk samoniszczenia swojej samooceny powinniście jak najszybciej przerwać.

3. etykietowanie – czyli „przylepianie” łatek sobie samym i innym ludziom. Jest to w ogóle sposób myślenia i szufladkowania ludzi, który w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zupełnie odrzucamy i do tego samego zachęcamy naszych klientów. Podczas procesu klienci krok po kroku pozbywają się szkodliwych łatek, które sobie przypisali. Pamiętajcie, że „etykiety” to forma generalizacji, powstają na bazie ogólnych i często niewystarczających lub po prostu nieprawdziwych przesłanek. To, że np. awans w pracy dostał ktoś inny nie musi oznaczać, że jesteś zły lub gorszym pracownikiem, powodów mogło być wiele i w ogóle nie muszą mieć nic wspólnego z twoją kandydaturą.

4. czytanie w myślach – co pozwala nam mieć szkodliwe dla wszelkich relacji przeświadczenie, że wiemy lepiej od innych, czego potrzebują. Powoduje to, że w ogóle nie słuchamy tego, co ktoś mówi, nie mamy potrzeby zdobycia ważnych i potrzebnych informacji. Z tego też podejścia rodzi się nasze bardzo trudne do zaakceptowania założenie, że inni myślą o nas źle, np. „Wiem, co sobie o mnie myślą̨“, „I tak nie interesuje go to, co mam do powiedzenia”. Konsekwencją tego może być wycofanie z różnych relacji, które mogą być dla nas naprawdę ważne.

To oczywiście nie koniec stosowanych przez nas błędów logicznych w myśleniu i ocenianiu danej sytuacji czy osoby. Te jednak wydają się być najczęściej utrudniającymi życie i budowanie zdrowych i dobrych relacji z innymi ludźmi i samym sobą.

Chcesz przyjrzeć się sobie, swoim schematom myślowym i obecnym relacjom bliżej? Zapraszam do kontaktu. Zarezerwuj termin pierwszej konsultacji poprzez formularz w zakładce “zarezerwuj termin”. Koszt pierwszej konsultacji to jedyne 115 zł.

Scroll to Top